KTP‎ > ‎

personální obsazení

Alternativní e-maily používejte pouze výjimečně při selhání komunikace přes poštu UHK.
Podle rozhodnutí děkana PdF nemusí být brán zřetel na e-maily ze soukromých adres.

dr. Majora dočasně zastupuje Ing. Zajíc, CSc. - místnost 74090, tel. 2897
Comments