KTP‎ > ‎

personální obsazení


Po dobu nemoci referentku zastupuje pí Romana Pracná - tel.: 49 333 2761, místnost 72200.

Alternativní e-maily používejte pouze výjimečně při selhání komunikace přes poštu UHK.
Podle rozhodnutí děkana PdF nemusí být brán zřetel na e-maily ze soukromých adres.
Comments