KTP‎ > ‎

personální obsazení


Alternativní e-maily používejte pouze výjimečně při selhání komunikace přes poštu UHK.
Podle rozhodnutí děkana PdF nemusí být brán zřetel na e-maily ze soukromých adres.
Comments