Pro studenty

Informace o státních závěrečných zkouškách, studijních materiálech, provozu katedry a důležitých dokumentech.

Od 1. září 2015 platí nový Studijní a zkušební řád Univerzity Hradec Králové!
Plné znění je v souborech ke stažení: SZŘ_UHK_2015.pdf
Nejvýznamnější změny:
Klasifikační stupnice ECTS s klasifikačními stupni A, B, C, D, E, F. Klasifikace A odpovídá nejlepšímu stupni hodnocení (výborně), klasifikace F = nevyhověl(a).
Pokud student v prvním roce studia nezíská k 28. únoru minimálně 10 kreditů, bude mu studium k 31. březnu ukončeno!

V souborech ke stažení (zkratky_STAG_xxx.pdf) jsou typy předmětů, počty kreditů a struktury studijních programů KTP:
bakalářský, navazující magisterský pro druhý stupeň základní školy, navazující magisterský pro střední školy, pětiletý magisterský pro druhý stupeň základní školy. 
V přehledech jsou uvedeny původní kódy předmětů pro FIS i nové kódy pro STAG.
V samostatném souboru (zkratky_STAG_FIS.pdfje kompletní konverzní tabulka kódů FIS/STAG pro všechny předměty KTP.

Harmonogram akademického roku 2016/2017 (RD16/2016)
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  2278 kB verze 1 5. 9. 2016 3:19 René Drtina
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  217 kB verze 1 20. 9. 2015 10:19 René Drtina
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  97 kB verze 1 24. 9. 2014 2:24 René Drtina
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  526 kB verze 1 24. 9. 2014 2:26 René Drtina
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  102 kB verze 1 24. 9. 2014 2:25 René Drtina
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  92 kB verze 1 24. 9. 2014 2:25 René Drtina
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  90 kB verze 1 24. 9. 2014 2:24 René Drtina