Pro studenty

Informace o státních závěrečných zkouškách, studijních materiálech, provozu katedry a důležitých dokumentech.

Od 1. září 2017 platí nový Studijní a zkušební řád Univerzity Hradec Králové!
Plné znění je v souborech ke stažení: SZŘ2017.pdf

Pokud student v prvním roce studia nezíská k poslednímu dni zkouškového období zimního semestru minimálně 10 kreditů, bude mu studium ke stejnému datu ukončeno!

V souborech ke stažení (zkratky_STAG_xxx.pdf) jsou typy předmětů, počty kreditů a struktury studijních programů KTP:
bakalářský, navazující magisterský pro druhý stupeň základní školy, navazující magisterský pro střední školy, pětiletý magisterský pro druhý stupeň základní školy. 
V přehledech jsou uvedeny původní kódy předmětů pro FIS i nové kódy pro STAG.
V samostatném souboru (zkratky_STAG_FIS.pdfje kompletní konverzní tabulka kódů FIS/STAG pro všechny předměty KTP.

Harmonogram základního členění akademického roku 2018/2019
24. 9. - 21. 12. 2018 - výuka v zimním semestru
  2. 1. -   8.  2. 2019 - zkouškové období
zimního semestru
11. 2. - 10. 5. 2019
- výuka v letním semestru
13. 5. - 28. 6. 2019 - zkouškové období
letního semestruSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  9246 kB verze 1 3. 11. 2017 2:10 René Drtina
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  97 kB verze 1 24. 9. 2014 2:24 René Drtina
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  526 kB verze 1 24. 9. 2014 2:26 René Drtina
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  102 kB verze 1 24. 9. 2014 2:25 René Drtina
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  92 kB verze 1 24. 9. 2014 2:25 René Drtina
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  90 kB verze 1 24. 9. 2014 2:24 René Drtina