Pro studenty‎ > ‎

organizace SZZ

Organizace státních závěrečných zkoušek
v akademickém roce 2020/2021

na Katedře technických předmětů

Ve smyslu zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a Studijního a zkušebního řádu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se budou konat státní závěrečné zkoušky na katedře technických předmětů v lednu, červnu a srpnu 2021. 

Studenti mohou obhajobu diplomové/bakalářské práce a státní závěrečnou zkouš­ku absolvovat v jednom termínu, pokud se student rozhodne obhajobu diplomové/bakalářské práce a státní závěrečnou zkoušku v magisterském/bakalářském studiu absolvo­vat ve dvou různých termínech, není určena jejich posloupnost.

Komise pro SZZ bude zasedat ve složení:

prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
doc. dr. René Drtina, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Lokvenc, CSc.
doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. - UMB Banská Bystrica
Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D.
Ing. Roman Loskot, Ph.D.
Mgr. Štěpán Major, Ph.D.
PhDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., MBA

Termíny pro akademický rok 2020/2021:

čtvrtek 21. 1. 2021 - 8:00 Bc., Mgr5, NmgrZS2, NmgrSSK
čtvrtek 17. 6. 2021 - 8:00 Bc., Mgr5, NmgrZS2, NmgrSSK
čtvrtek 26. 8. 2021 - 8:00 Bc., Mgr5, NmgrZS2, NmgrSSK

Všechny termíny platí pro studenty PdF i PřF.

Termíny odevzdání závěrečných prací pro akademický rok 2020/2021:

10. 12. 2020  pro SZZ 21. 1. 2021
  6. 5. 2021    pro SZZ 17. 6. 2021
24. 6. 2021    pro SZZ 26. 8. 2021
Comments