Pro studenty‎ > ‎

Průběžná pedagogická praxe PT032-PT532-PT034-PT534 PRAXEZT1 a PRAXEZT2

PT032/PT532/PT034/PT534 - Pedagogická praxe průběžná ZT

garant předmětu a oborový didaktik pro KTP: Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D.

Formuláře pro průběžnou pedagogickou praxi jsou ke stažení na stránce dole.
Přidány nové formuláře v souvislosti s rozhodnutím děkana PdF č. 2/2019!

Rozpis praxí pro LS 2018/2019 není předán správci stránek.
Student si ještě před uvedeným termínem domluví s fakultním učitelem nástup do uvedené školy a domluví se rovněž s učitelem pedagogického dozoru o jeho případném oficiálním předvedení studenta (studentů) na danou fakultní školu.
Ċ
René Drtina,
17. 3. 2016 1:07
Ċ
René Drtina,
17. 3. 2016 1:08
Ċ
René Drtina,
4. 4. 2019 5:33
Comments