Pro studenty‎ > ‎

stipendia

Od akademického roku 2012/2013 je výše prospěchového stipendia studentů stanovována centrálně děkanátem Pedagogické fakulty.
 
Níže uvedená kritéria pro rozdělování prospěchových stipendií na Katedře technických předmětů, která byla uplatňována pro výplatu stipendií za akademický rok 2011/2012 a roky předcházející, se s platností od 23. ledna 2013 ruší.


Kritéria pro rozdělování prospěchových stipendií

Prospěchová stipendia jsou na Katedře technických předmětů přiznána všem studentům, kteří splnili podmínky stanovené studijním a zkušebním řádem PdF a současně mají studijní průměr z aprobace ZT do 1,5 včetně.
Rozdělení přidělených finančních prostředků se provede podle vzorce


kde PS je výše prospěchového stipendia, K přidělené finanční prostředky, sZT studijní průměr z aprobace ZT a c koeficient studijního průměru podle tabulky 1. 
Vypočtená částka se zaokrouhlí podle pokynů ekonomického oddělení. 
Pokud by výše stipendia překročila dané maximum (vyhlašované každoročně MŠMT), bude přebytečná částka rozdělena poměrným dílem mezi ostatní studenty.


V uplynulých letech KTP přiznávala prospěchová stipendia ve výši 3 150 až 24 400 Kč.
Comments