Pro studenty‎ > ‎

volitelné exkurze

garant předmětu: doc. dr. René Drtina, Ph.D.

Volně volitelné předměty EXKURZE1, EXKURZE2, EXKURZE3 a EXKURZE4 jsou určeny studentům KTP a v případě zájmu se jich mohou zúčastnit i ostatní studenti UHK. Od roku 2015 jsou opakovaně zapisovatelné, tj. student si je může znovu zapsat i v dalším akademickém roce. Náklady na exkurzi (doprava, vstupné, stravování, atd.) hradí studenti v plné výši - PdF ani UHK na exkurze nepřispívá). Tematicky jsou exkurze zaměřeny na průmyslovou výrobu, energetiku a alternativní zdroje energie.Spojené exkurze PT011, PT511, PT019, PT519, PT029, PT529, PT040 a PT540 v roce 2017 - tzv. VELKÁ MORAVA

termín: úterý 6. června 2017 - plně obsazen
odjezd 6:10 od budovy C - naplánujte si příjezd do HK s uvažováním výluk ČD a dopravní situace, 
autobus vzhledem k časovému plánu a uzavírkám na trase do Břeclavi na opozdilce nečeká!
nástup možný i na trase v určených (příp. dalších) místech (nutno domluvit předem):
Rosice nad Labem - nádraží ČD
Chrudim - Family centrum
Slatiňany - zastávka Sokolovo
Nasavrky - zastávka SOU
Trhová Kamenice - náměstí
Ždírec nad Doubravou - zastávka ZŠ
Žďár nad Sázavou - Bezručova, stadion
Velká Bíteš - zastávka OPP

orientační časový plán:
10:00-10:15 bezpečnostní přestávka (ČS Shell, D2)
11:00 ŽPSV Uherský Ostroh - výroba železobetonových dílců pro dopravní stavby (cca do 12:30)
13:00 České radiokomunikace - DV vysílač Topolná - klasický elektronkový vysílač s výkonem 1,5 MW - dva vysílací bloky DRV750, u vypnutého vysílače lze nahlédnout do vnitřních prostorů jednotlivých stupňů, prohlídka vzdušného vedení a vysílacích antén (cca do 14:30) - ve vysílacím sále a v napájecí hale platí zákaz fotografování!
16:00-16:45 bezpečnostní přestávka, občerstvení, pozdní oběd - Motorest Mohelničák - Studená Loučka (jsou rezervována místa u stolů)
18:00 MVE Myší díra Litice nad Orlicí - prohlídka vodního díla, bezpečnostního uzávěru, soustrojí a ovládání (cca do 19:30)
návrat do HK cca 20:30
odhad celkových nákladů na exkurzi: cca 21 000 Kč
záloha: 1 000 Kč, splatná pí Kotkové do 31. května 2017
přeplatky budou po vyúčtování dopravy vraceny na účet, případně na žádost v hotovosti
 
Na základě dohody s proděkankou Hromadovou (studenti PdF) a pí Čejkovou (studenti PřF) bude provedeno dodatečné zapsání předmětu na žádost katedry zdarma. Studenti ostatních fakult a ÚSP obdrží formulář pro uznání předmětu z jiné fakulty.

Oblečení volte s ohledem na pohyb v průmyslovém prostředí, bezpodmínečně nutná je pevná obuv pro bezpečnou chůzi po roštech a kamenitých cestách (zejména strmá sestupová cesta k MVE na Myší díře).

Vezměte si s sebou jídlo a pití podle vlastního uvážení. Časový plán nepočítá se žádnými zastávkami mimo plánované objekty, kromě přestávky na občerstvení a případný nákup na čerpací stanici SHELL na dálnici D2 za Brnem a druhé občerstvení nebo pozdní oběd v motorestu Mohelničák (Studená Loučka).Spojené EXKURZE 1, 2, 3 a 4 v roce 2016 - PT011/PT511/PT019/PT519/PT029/PT040:

termín: středa 8. června 2016
odjezd 6:00 od budovy C - naplánujte si příjezd do HK s uvažováním výluk ČD a dopravní situace, 
autobus vzhledem k časovému plánu na opozdilce nečeká!
nástup je po dohodě možný po trase Hradec Králové - Mohelnice

orientační časový plán:
8:30 Siemens Elektromotory Mohelnice - prohlídka výrobního závodu - největší výrobce nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě (cca do 10:30).
11:00-12:30 občerstvení, oběd - Motorest Mohelničák (Studená Loučka), jsou rezervována místa u stolů.
14:00 Ruční papírna Velké Losiny (cca do 16:00).
- okruh 1 - Muzeum a ruční výroba papíru. Detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního papíru.
- okruh 2 - Technické zajímavosti. Pohled do části technického zázemí velkolosinské papírny, obsahově navazuje na 1. okruh. Historie vodního díla, dostupné zdroje a možnosti využití energie pro pohon mechanických zařízení manufaktury.

návrat do HK cca 19:00
délka trasy: cca 310 km
odhad celkových nákladů na exkurzi: cca 16 500 Kč včetně vstupného.
záloha: 1 000 Kč, splatná pí Kotkové do 20. května 2015.
Záloha vychází z odhadu nákladů na 5 kreditů (1 exkurze) a aktuálního počtu 22 studentů. Přeplatky budou po vyúčtování dopravy vraceny na účet, případně na žádost v hotovosti.

Maximální počet účastníků je 40 (omezení kapacitou prohlídek v Siemens Elektromotory Mohelnice a ve Velkých Losinách).

Nutnou podmínkou pro vstup do průmyslových provozů jsou pevné plné boty s nízkým podpatkem (viz závazné pokyny fy Siemens - ke stažení dole na stránce).

Dodatečné zapsání EXKURZÍ bylo se souhlasem pana proděkana Víšky a po dohodě s pí Čejkovou (PřF) provedeno zdarma - hromadně podle seznamu zaplacených záloh.Spojené EXKURZE 1, 2, 3 a 4 v roce 2015 - PT011/PT511/PT019/PT029/PT040:

termín: středa 3. června 2015
odjezd 7:00 od budovy C
nástup možný i na autobusové zastávce Nový Bydžov - Škola (Revoluční třída), nutno oznámit předem

orientační časový plán:
8:00 Multi-Wing Nový Bydžov - výroba vrtulí pro vzduchotechniku (cca do 9:00)
11:00 MVE Železný Brod - stavba roku 2010 (cca do 11:45)
12:00-13:00 občerstvení, oběd - Železný Brod
13:30 MVE Popelnice - technická památka, rekonstruované původní soustrojí - obě MVE dělí cca 100 let (cca do 14:30)
17:00 vodní mlýn Dřevíček - kulturní technická památka, s původním, plně funkčním zařízením (cca do 18:30)
návrat do HK cca mezi 19:30-20:00
délka trasy: cca 310 km
odhad celkových nákladů na exkurzi: cca 14 500 Kč
záloha: 600 Kč, splatná pí Kotkové do 28. května 2015
Záloha vychází z odhadu nákladů na 5 kreditů (1 exkurze) a aktuálního počtu 28 studentů.
Oblečení volte s ohledem na pohyb v průmyslovém prostředí, nutná je pevná obuv pro bezpečnou chůzi po roštech, žebříkových schodech a kamenitých cestách.
Vezměte si s sebou jídlo a pití podle vlastního uvážení. Časový plán nepočítá se žádnými zastávkami mimo plánované objekty, kromě přestávky na občerstvení a oběd v Železném Brodu (autobus bude stát na autobusovém nádraží ŽB - Sokolovna).

Aktuálně (k 12. 5. 2015) zbývá ještě 19 volných míst. Dodatečné zapsání bude se souhlasem pana proděkana Víšky provedeno zdarma - hromadně podle seznamu zaplacených záloh.

Výrobní hala Multi-Wing Nový Bydžov

Multi-Wing Nový Bydžov - montáž vrtulových listů

MVE Železný Brod - česlovna 

MVE Železný Brod - strojovna
 
MVE Popelnice (Tanvald) - vodní věž

MVE Popelnice - 
strojovna 

MVE Popelnice - p
ůvodní rozvodna 
VN 
5,5/10 kV 

Vodní mlýn Dřevíček - 
strojovna 

Vodní mlýn Dřevíček - ř
emenové převody

Vodní mlýn Dřevíček -
síta na bambusových závěsechTermíny exkurzí v roce 2014:

EXKURZE1
termín: čtvrtek 12. června 2014
odjezd 6:30 od budovy C

orientační časový plán:
8:00 papírny KRPA PAPER Hostinné (cca do 10:00)
11:00 MVE Les Království (cca do 12:00)
12:00-13:00 občerstvení, oběd - Dvůr Králové n. L.
14:00 vodní mlýn Dřevíček - technická památka (cca do 16:00)
návrat do HK cca 17:00
odhad celkových nákladů na exkurzi: cca 10 000 Kč
záloha: 800 Kč, splatná pí Kotkové do 5. června 2014
Oblečení volte s ohledem na pohyb v průmyslovém prostředí, nutná je pevná obuv pro bezpečnou chůzi po roštech a žebříkových schodech.


spojené EXKURZE2 + EXKURZE3
termín: úterý 10. června 2014
odjezd 6:15 od budovy C
nástup možný i na trase v určených (příp. dalších) místech (nutno domluvit předem):
Rosice nad Labem - nádraží ČD
Chrudim - Masarykovo nám.
Slatiňany - zastávka Sokolovo
Nasavrky - zastávka SOU
Trhová Kamenice - náměstí
Ždírec nad Doubravou - zastávka ZŠ
Žďár nad Sázavou - Bezručova, stadion
Velká Bíteš - zastávka OPP

orientační časový plán:
10:00-10:15 bezpečnostní přestávka (ČS Shell, D2)
11:00 ŽPSV Uherský Ostroh - výroba železobetonových dílců pro dopravní stavby (cca do 12:30)
13:00 České radiokomunikace - DV vysílač Topolná (klasický elektronkový vysílač s výkonem 1,5 MW - dva vysílací bloky DRV750), u vypnutého bloku lze nahlédnout do vnitřních prostorů jednotlivých stupňů, prohlídka vzdušného vedení a vysílacích antén (cca do 14:30)
16:00-16:45 bezpečnostní přestávka, občerstvení, pozdní oběd - Studená Loučka (motorest Mohelničák)
18:00 MVE Myší díra Litice nad Orlicí - prohlídka vodního díla, bezpečnostního uzávěru, soustrojí a ovládání (cca do 19:30)
návrat do HK cca 20:30
odhad celkových nákladů na exkurzi: cca 20 000 Kč
záloha: 1 000 Kč, splatná pí Kotkové do 5. června 2014
Oblečení volte s ohledem na pohyb v průmyslovém prostředí, nutná je pevná obuv pro bezpečnou chůzi po roštech a kamenitých cestách (zejména strmá sestupová cesta k MVE na Myší díře).

lávka přes Orlici k Myší díře 
Lávka přes Orlici ke vtokovému objektu MVE Myší díra Litice nad Orlicí

sestupová cesta k elektrárně
Sestupová kamenitá cesta od bezpečnostního uzávěru k elektrárně

vodou chlazená vysílací elektronka RD250VM, výkon 250 kW, žhavící napětí 20 V, žhavící proud 550 A
Vysílací elektronka TESLA RD250VM ve vysílači TESLA DRV750
chlazení varem vody, anodové napětí 10,5 kV, výkon 250 kW
žhavící napětí 20 V, žhavící proud 550 A

EXKURZE4
Elektrárna Opatovice - v jednání

Předmětové exkurze k předmětům Vývoj techniky a Technika a životní prostředí
MVE Hučák Hradec Králové a Kogenerační jednotka Kněžice - bude upřesněno po začátku akademického roku 2014/2015

Ċ
René Drtina,
29. 4. 2016 5:51
Comments