Pro studenty‎ > ‎

volitelné exkurze

Exkurze - garant předmětu: doc. dr. René Drtina, Ph.D.

Organizaci exkurzí přebírá od akademického roku 2020/2021 PhDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., MBA

Volitelné exkurze PT011/PT511, PT019/PT519, PT029/PT529 a PT040/PT540 od akademického roku 2020/2021 ve staré podobě velkých okružních cest již nebudou!
Od akademického roku 2020/2021 již nebudu jako garant organizovat velké celodenní exkurze typu Velká Morava, MVE a Dřevíček, MEZ (Siemens) Mohelnice - Velké Losiny - MVE Myší díra a podobně. Z důvodu omezení kreditové dotace, zrušení možnosti opakovatelného zapisování a omezení zapisovatelnosti vůbec (podrobnosti viz níže - aktualizace k 12. 6. 2018 a stav k 18. 4. 2019), jsou velké celodenní exkurze nadále neufinancovatelné a pro studenty už nemají původní motivační efekt. Náklady na exkurze jsou v porovnání s počtem navštívených provozů a získaných kreditů neúměrně vysoké. Do budoucna proto se mnou zůstanou pouze předmětové exkurze v rámci předmětu Obnovitelné zdroje energie a Vybrané kapitoly z techniky (pokud budu tyto předměty učit) - Bioplynová stanice, kotelna na biomasu a kogenerační jednotka Kněžice a MVE Hučák.
doc. dr. René Drtina, Ph.D.
Exkurze v roce 2020
(dostupné pouze PT011 a PT040, snížené kreditování - 2 kredity)

Vzhledem k některým přetrvávajícím omezením bude Exkurze 1 (PT011) a Exkurze 4 (PT040) realizována distančně on-line, formou virtuální exkurze po technických památkách ČR. Výlet do starých časů na https://uloz.to/tamhle/rG2RwMqkNIkd, pokyny přes hromadný e-mail ze STAGu.

Exkurze v roce 2019 - Velká Morava, RICE, Akustika
Náhada zrušených exkurzí PT019 a PT511 - Obnovitelné zdroje energie na Královéhradecku a v okolí: MVE Labe, MVE Orlice, MVE Předměřice, KGJ Kněžice. 5. 6. 2019, 8:00, IC ČEZ Obnovitelné zdroje - doprava individuální.

VELKÁ MORAVA - exkurze PT019
termín: pátek 7. června 2019 - zrušeno
odjezd 5:45 z THD - naplánujte si příjezd do HK s uvažováním výluk ČD a dopravní situace, autobus vzhledem k časovému plánu a uzavírkám na trase do Břeclavi na opozdilce nečeká!
orientační časový plán:
10:00-10:15 bezpečnostní přestávka (ČS Shell, D2)
11:00 ŽPSV Uherský Ostroh - výroba železobetonových dílců pro dopravní stavby (cca do 12:30)
13:00 České radiokomunikace - DV vysílač Topolná - odstavený klasický elektronkový vysílač s výkonem 1,5 MW - dva vysílací bloky DRV750 s prohlídkou vnitřních prostorů jednotlivých stupňů, nový tranzistorový vysílač 50 kW, prohlídka vzdušného vedení a vysílacích antén (cca do 14:30) - ve vysílacím sále a v napájecí hale platí zákaz fotografování!
16:00-16:45 bezpečnostní přestávka, občerstvení, pozdní oběd - Motorest Mohelničák - Studená Loučka (jsou rezervována místa u stolů)
18:00 MVE Myší díra Litice nad Orlicí - prohlídka vodního díla, bezpečnostního uzávěru, soustrojí a ovládání (cca do 19:30)
návrat do HK cca 20:30
odhad celkových nákladů na exkurzi: cca 23 000 Kč
záloha: 2 000 Kč
přeplatky budou po vyúčtování dopravy vraceny na účet, případně na žádost v hotovosti

ELPO 2019 PLZEŇ - exkurze PT511
termín: úterý 11. června 2019 - zrušeno
Exkurze ve výzkumném centru RICE a závodech Škoda v rámci konference ELPO 2019
Účastnický poplatek 1 900 Kč, splatný při registraci na místě.
Doprava individuální, sraz účastníků v 8:30 v hale FEL ZČU.

HLUK A ZVUK analogově i digitálně - exkurze PT040
termín: středa 12. června 2019 - zrušeno
Exkurze do akustických laboratoří FEL ZČU Plzeň s ukázkou měření a analýzy hlukových spekter, prohlídka dozvukové a bezdozvukové komory, ukázky zpracování zvukových záznamů na analogovém a digitálním pracovišti.
Záloha 1 800 Kč
Doprava individuální, sraz účastníků v 8:30 ve vestibulu FEL ZČU.


V pondělí 13. května 2019 se ve 12:25 v učebně S50 uskuteční setkání k exkurzím KTP. Účast zájemců je nezbytně nutná - jde o dohodu na možném plánu exkurzí a také (především) o peníze na krytí nákladů, vzhledem k malému počtu přihlášených studentů.

Aktualizace volitelných exkurzí pro AR 2018/2019 - stav k 18. 4. 2019
Po dnešní konzultaci s proděkankou Hromadovou a dr. Kučerou je stav kolem exkurzí následující:
Pro letošní akademický rok jsou dostupné pouze
PT019 - Exkurze 2, PT040 - Exkurze 4, a PT511 - Exkurze 1.
Pro další roky připraví proděkanka Hromadová ve spolupráci s dr. Kučerou nová pravidla.
Pro studenty FIM nejsou exkurze nabízeny (podkreditované povinné předměty ve studijním programu si budou muset doplnit z nabídky FIM). Exkurze nebudou dostupné ani pro studenty FF/ÚSP. V případě zájmu se studenti FIM i FF/ÚSP mohou exkurzí zúčastnit, ale bez nároku na získané kredity.
Pro studenty PdF a PřF bude možný bezplatný dodatečný hromadný zápis na žádost katedry.
Termín a cíl exkurze bude upřesněn dodatečně podle počtu zájemců a aktuálních možností.
Koncový termín pro přihlášení zájemců je 12. května 2019. Pište na e-mail rene.drtina@uhk.cz - po tomto termínu bude samozřejmě možné se dále přihlašovat, ale uvedený termín je klíčový pro plánování exkurze a stanovení výše zálohy.

Aktualizace k 12. 6. 2018

Volně volitelné předměty EXKURZE1, EXKURZE2, EXKURZE3 a EXKURZE4 jsou primárně určeny studentům KTP v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu.
Dostupnost exkurzí v
dalších letech i pro ostatní studenty UHK, stejně jako možnost jejich opakovaného zápisu je, po protestech FIM, v jednání. Variantou je i zrušení volné nabídky exkurzí pro všechny studenty UHK, případně úplné zrušení exkurzí a jejich vyřazení jako volně volitelných předmětů ze studijních plánů. Aktuální nabídka exkurzí by měla být pro studenty dostupná ve STAGu.
Nově budou jednotlivé exkurze realizovány v samostatných termínech - podmínkou bude dostatečný počet studentů, jinak budou exkurze zrušeny
 z důvodu nemožnosti jejich financování. Běžné náklady na kompletní zajištění exkurze se dnes pohybují v rozmezí od 18 do 24 tisíc Kč. Náklady na exkurzi (doprava - i individuální, vstupné, stravování, atd.) hradí studenti v plné výši - PdF ani UHK na exkurze nepřispívá).

Tematicky jsou exkurze zaměřeny na průmyslovou výrobu, elektrotechniku, energetiku a alternativní zdroje energie.
Další aktuální informace (budou-li k dispozici) budou zveřejněny v průběhu zimního semestru AR 2018/2019.


Exkurze v roce 2018 - vrtule, MVE a vodní mlýn Dřevíček

termín: čtvrtek 7. června 2018
POZOR ZMĚNA!
odjezd 7:00 od budovy S
nástup možný i na autobusových zastávkách po trase HK - Nový Bydžov Škola (Revoluční třída), nutno oznámit předem

orientační časový plán:
8:00 Multi-Wing Nový Bydžov - výroba vrtulí pro vzduchotechniku (cca do 9:00), provází Ing. Eva Jiříčková
10:30-11:50 občerstvení, oběd - Železný Brod
12:00 MVE Železný Brod - stavba roku 2010 (cca do 13:00)
13:30 MVE Popelnicetechnická památka, rekonstruované původní soustrojí - obě MVE dělí cca 100 let (cca do 14:30), elektrárnami provází Ing. Aleš Makovský
16:30 vodní mlýn Dřevíček - kulturní technická památka s původním plně funkčním zařízením (cca do 18:15), provází majitel mlýna Arne Šubrt
Na Dřevíčku lze předem objednat čerstvý pšenično-žitný kváskový chléb (60 Kč/bochník) pečený v původní historické dřevem vytápěné peci (kapacita je cca 16-20 chlebů).
návrat do HK cca 19:30
délka trasy: cca 310 km
odhad celkových nákladů na exkurzi: cca 17 500 Kč
záloha: 1 000 Kč, splatná doc. Drtinovi (S52, PO-ČT 7:00-10:00, 12:00-15:30) do 31. května 2018
Záloha vychází z odhadu nákladů na 5 kreditů (1 exkurze) a aktuálního počtu zapsaných studentů. Přeplatky budou po vyúčtování dopravy vraceny na účet, případně na žádost v hotovosti.

Maximální počet účastníků: 40
Kapacita plně obsazena!

Oblečení volte s ohledem na pohyb v průmyslovém prostředí, nutná je pevná obuv pro bezpečnou chůzi po roštech, žebříkových schodech a kamenitých cestách.
Vezměte si s sebou jídlo a pití podle vlastního uvážení. Časový plán nepočítá se žádnými zastávkami mimo plánované objekty, kromě přestávky na občerstvení a oběd v Železném Brodu (autobus bude stát na autobusovém nádraží ŽB - Sokolovna).

Pro studenty PdF a PřF bude, podle dohody s proděkankou Hromadovou a pí Čejkovou, provedeno dodatečné zapsání předmětu Exkurze na žádost KTP zdarma podle seznamu studentů.
Studenti FIM dostanou potvrzení o absolvování předmětu na jiné fakultě.


VELKÁ MORAVA
Spojené exkurze PT011, PT511, PT019, PT519, PT029, PT529, PT040 a PT540
v roce 2017 

termín: úterý 6. června 2017 - plně obsazen
odjezd 6:10 od budovy C - naplánujte si příjezd do HK s uvažováním výluk ČD a dopravní situace, 
autobus vzhledem k časovému plánu a uzavírkám na trase do Břeclavi na opozdilce nečeká!
nástup možný i na trase v určených (příp. dalších) místech (nutno domluvit předem):
Rosice nad Labem - nádraží ČD
Chrudim - Family centrum
Slatiňany - zastávka Sokolovo
Nasavrky - zastávka SOU
Trhová Kamenice - náměstí
Ždírec nad Doubravou - zastávka ZŠ
Žďár nad Sázavou - Bezručova, stadion
Velká Bíteš - zastávka OPP

orientační časový plán:
10:00-10:15 bezpečnostní přestávka (ČS Shell, D2)
11:00 ŽPSV Uherský Ostroh - výroba železobetonových dílců pro dopravní stavby (cca do 12:30)
13:00 České radiokomunikace - DV vysílač Topolná - klasický elektronkový vysílač s výkonem 1,5 MW - dva vysílací bloky DRV750, u vypnutého vysílače lze nahlédnout do vnitřních prostorů jednotlivých stupňů, prohlídka vzdušného vedení a vysílacích antén (cca do 14:30) - ve vysílacím sále a v napájecí hale platí zákaz fotografování!
16:00-16:45 bezpečnostní přestávka, občerstvení, pozdní oběd - Motorest Mohelničák - Studená Loučka (jsou rezervována místa u stolů)
18:00 MVE Myší díra Litice nad Orlicí - prohlídka vodního díla, bezpečnostního uzávěru, soustrojí a ovládání (cca do 19:30)
návrat do HK cca 20:30
odhad celkových nákladů na exkurzi: cca 21 000 Kč
záloha: 1 000 Kč, splatná pí Kotkové do 31. května 2017
přeplatky budou po vyúčtování dopravy vraceny na účet, případně na žádost v hotovosti
 
Na základě dohody s proděkankou Hromadovou (studenti PdF) a pí Čejkovou (studenti PřF) bude provedeno dodatečné zapsání předmětu na žádost katedry zdarma. Studenti ostatních fakult a ÚSP obdrží formulář pro uznání předmětu z jiné fakulty.

Oblečení volte s ohledem na pohyb v průmyslovém prostředí, bezpodmínečně nutná je pevná obuv pro bezpečnou chůzi po roštech a kamenitých cestách (zejména strmá sestupová cesta k MVE na Myší díře).

Vezměte si s sebou jídlo a pití podle vlastního uvážení. Časový plán nepočítá se žádnými zastávkami mimo plánované objekty, kromě přestávky na občerstvení a případný nákup na čerpací stanici SHELL na dálnici D2 za Brnem a druhé občerstvení nebo pozdní oběd v motorestu Mohelničák (Studená Loučka).Spojené EXKURZE 1, 2, 3 a 4 v roce 2016 - PT011/PT511/PT019/PT519/PT029/PT040:

termín: středa 8. června 2016
odjezd 6:00 od budovy C - naplánujte si příjezd do HK s uvažováním výluk ČD a dopravní situace, 
autobus vzhledem k časovému plánu na opozdilce nečeká!
nástup je po dohodě možný po trase Hradec Králové - Mohelnice

orientační časový plán:
8:30 Siemens Elektromotory Mohelnice - prohlídka výrobního závodu - největší výrobce nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě (cca do 10:30).
11:00-12:30 občerstvení, oběd - Motorest Mohelničák (Studená Loučka), jsou rezervována místa u stolů.
14:00 Ruční papírna Velké Losiny (cca do 16:00).
- okruh 1 - Muzeum a ruční výroba papíru. Detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního papíru.
- okruh 2 - Technické zajímavosti. Pohled do části technického zázemí velkolosinské papírny, obsahově navazuje na 1. okruh. Historie vodního díla, dostupné zdroje a možnosti využití energie pro pohon mechanických zařízení manufaktury.

návrat do HK cca 19:00
délka trasy: cca 310 km
odhad celkových nákladů na exkurzi: cca 16 500 Kč včetně vstupného.
záloha: 1 000 Kč, splatná pí Kotkové do 20. května 2015.
Záloha vychází z odhadu nákladů na 5 kreditů (1 exkurze) a aktuálního počtu 22 studentů. Přeplatky budou po vyúčtování dopravy vraceny na účet, případně na žádost v hotovosti.

Maximální počet účastníků je 40 (omezení kapacitou prohlídek v Siemens Elektromotory Mohelnice a ve Velkých Losinách).

Nutnou podmínkou pro vstup do průmyslových provozů jsou pevné plné boty s nízkým podpatkem (viz závazné pokyny fy Siemens - ke stažení dole na stránce).

Dodatečné zapsání EXKURZÍ bylo se souhlasem pana proděkana Víšky a po dohodě s pí Čejkovou (PřF) provedeno zdarma - hromadně podle seznamu zaplacených záloh.Spojené EXKURZE 1, 2, 3 a 4 v roce 2015 - PT011/PT511/PT019/PT029/PT040:

termín: středa 3. června 2015
odjezd 7:00 od budovy C
nástup možný i na autobusové zastávce Nový Bydžov - Škola (Revoluční třída), nutno oznámit předem

orientační časový plán:
8:00 Multi-Wing Nový Bydžov - výroba vrtulí pro vzduchotechniku (cca do 9:00)
11:00 MVE Železný Brod - stavba roku 2010 (cca do 11:45)
12:00-13:00 občerstvení, oběd - Železný Brod
13:30 MVE Popelnice - technická památka, rekonstruované původní soustrojí - obě MVE dělí cca 100 let (cca do 14:30)
17:00 vodní mlýn Dřevíček - kulturní technická památka, s původním, plně funkčním zařízením (cca do 18:30)
návrat do HK cca mezi 19:30-20:00
délka trasy: cca 310 km
odhad celkových nákladů na exkurzi: cca 14 500 Kč
záloha: 600 Kč, splatná pí Kotkové do 28. května 2015
Záloha vychází z odhadu nákladů na 5 kreditů (1 exkurze) a aktuálního počtu 28 studentů.
Oblečení volte s ohledem na pohyb v průmyslovém prostředí, nutná je pevná obuv pro bezpečnou chůzi po roštech, žebříkových schodech a kamenitých cestách.
Vezměte si s sebou jídlo a pití podle vlastního uvážení. Časový plán nepočítá se žádnými zastávkami mimo plánované objekty, kromě přestávky na občerstvení a oběd v Železném Brodu (autobus bude stát na autobusovém nádraží ŽB - Sokolovna).

Aktuálně (k 12. 5. 2015) zbývá ještě 19 volných míst. Dodatečné zapsání bude se souhlasem pana proděkana Víšky provedeno zdarma - hromadně podle seznamu zaplacených záloh.

Výrobní hala Multi-Wing Nový Bydžov

Multi-Wing Nový Bydžov - montáž vrtulových listů

MVE Železný Brod - česlovna 

MVE Železný Brod - strojovna
 
MVE Popelnice (Tanvald) - vodní věž

MVE Popelnice - 
strojovna 

MVE Popelnice - p
ůvodní rozvodna 
VN 
5,5/10 kV 

Vodní mlýn Dřevíček - 
strojovna 

Vodní mlýn Dřevíček - ř
emenové převody

Vodní mlýn Dřevíček -
síta na bambusových závěsechTermíny exkurzí v roce 2014:

EXKURZE1
termín: čtvrtek 12. června 2014
odjezd 6:30 od budovy C

orientační časový plán:
8:00 papírny KRPA PAPER Hostinné (cca do 10:00)
11:00 MVE Les Království (cca do 12:00)
12:00-13:00 občerstvení, oběd - Dvůr Králové n. L.
14:00 vodní mlýn Dřevíček - technická památka (cca do 16:00)
návrat do HK cca 17:00
odhad celkových nákladů na exkurzi: cca 10 000 Kč
záloha: 800 Kč, splatná pí Kotkové do 5. června 2014
Oblečení volte s ohledem na pohyb v průmyslovém prostředí, nutná je pevná obuv pro bezpečnou chůzi po roštech a žebříkových schodech.


spojené EXKURZE2 + EXKURZE3
termín: úterý 10. června 2014
odjezd 6:15 od budovy C
nástup možný i na trase v určených (příp. dalších) místech (nutno domluvit předem):
Rosice nad Labem - nádraží ČD
Chrudim - Masarykovo nám.
Slatiňany - zastávka Sokolovo
Nasavrky - zastávka SOU
Trhová Kamenice - náměstí
Ždírec nad Doubravou - zastávka ZŠ
Žďár nad Sázavou - Bezručova, stadion
Velká Bíteš - zastávka OPP

orientační časový plán:
10:00-10:15 bezpečnostní přestávka (ČS Shell, D2)
11:00 ŽPSV Uherský Ostroh - výroba železobetonových dílců pro dopravní stavby (cca do 12:30)
13:00 České radiokomunikace - DV vysílač Topolná (klasický elektronkový vysílač s výkonem 1,5 MW - dva vysílací bloky DRV750), u vypnutého bloku lze nahlédnout do vnitřních prostorů jednotlivých stupňů, prohlídka vzdušného vedení a vysílacích antén (cca do 14:30)
16:00-16:45 bezpečnostní přestávka, občerstvení, pozdní oběd - Studená Loučka (motorest Mohelničák)
18:00 MVE Myší díra Litice nad Orlicí - prohlídka vodního díla, bezpečnostního uzávěru, soustrojí a ovládání (cca do 19:30)
návrat do HK cca 20:30
odhad celkových nákladů na exkurzi: cca 20 000 Kč
záloha: 1 000 Kč, splatná pí Kotkové do 5. června 2014
Oblečení volte s ohledem na pohyb v průmyslovém prostředí, nutná je pevná obuv pro bezpečnou chůzi po roštech a kamenitých cestách (zejména strmá sestupová cesta k MVE na Myší díře).

lávka přes Orlici k Myší díře 
Lávka přes Orlici ke vtokovému objektu MVE Myší díra Litice nad Orlicí

sestupová cesta k elektrárně
Sestupová kamenitá cesta od bezpečnostního uzávěru k elektrárně

vodou chlazená vysílací elektronka RD250VM, výkon 250 kW, žhavící napětí 20 V, žhavící proud 550 A
Vysílací elektronka TESLA RD250VM ve vysílači TESLA DRV750
chlazení varem vody, anodové napětí 10,5 kV, výkon 250 kW
žhavící napětí 20 V, žhavící proud 550 A

EXKURZE4
Elektrárna Opatovice - v jednání

Předmětové exkurze k předmětům Vývoj techniky a Technika a životní prostředí
MVE Hučák Hradec Králové a Kogenerační jednotka Kněžice - bude upřesněno po začátku akademického roku 2014/2015

Ċ
René Drtina,
29. 4. 2016 5:51
Comments