Pro studenty‎ > ‎

závěrečné práce

Zadávání závěrečných prací na Katedře technických předmětů

1) Student si podle svého zaměření navrhne nebo vybere téma bakalářské/diplomové práce, které by chtěl zpracovávat.

2) Student osloví vyučujícího, který by mohl být jeho vedoucím práce a dohodne se s ním na přesném znění názvu a zásad pro vypracování. Toto téma si student vypíše ve STAGu (záložka Témata - Nové téma. Po vyplnění údajů nastaví stav schvalování na Studentem dopracován podklad.)

3) Po schválení vedoucím práce a vedoucím katedry je téma studentovi přiřazeno.

4) Vyplněné zadání vytiskne, podepíše, nechá podepsat vedoucím práce a odevzdá na sekretariátu katedry do 26. 2. 2021.

5) Zápočet z předmětů BP/DP uděluje vedoucí práce.

6) Úprava přiřazeného tématu (úprava zásad pro vypracování, drobná změna názvu) je možná se souhlasem vedoucího práce na sekretariátu pracoviště. V odůvodněných případech je možné podat žádost o změnu vedoucího práce nebo tématu práce (žádost je dostupná na www: Studijní oddělení PdF/Žádosti - formuláře).V Souborech ke stažení (dole) je šablona pro psaní textu závěrečných prací a tabulka pro výpočet rozsahu závěrečné práce podle vyhlášky o hodnocení rozsahu autorského díla - ta vychází ne z počtu slov, znaků bez mezer a jiných pochybných metod, ale z počtu autorských archů (AA), kdy 1 AA = 20 NS (normostran), tzn. 1 AA = 36 000 znaků včetně mezer nebo 2 300 cm2 obrazové plochy.
Doporučený rozsah pro BcP je 1,5-2 AA, pro DP 2,5-3 AA.
Titulní listy dle fakultního vzoru, zadání ZP ze STAGu.

Levný, rychlý a vysoce kvalitní tisk závěrečných prací, včetně desek dle vlastního výběru nabízí knihovnicka.cz.
Standardně se tiskne z formátu PDF/X-1a:2001 v rozlišení 1 200 dpi nebo 2 400 dpi.
Barevný tisk v barevném prostoru CMYK - profil Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).
Možnost hromadných objednávek přes tiskový účet KTP a dodání více závěrečných prací v jednom balíku.

Příklad cenové kalkulace plnobarevné diplomové práce velkého rozsahu:

ĉ
René Drtina,
14. 10. 2020 0:27
Ĉ
René Drtina,
30. 9. 2019 3:42
Comments