Konference



22. ročník mezinárodní vědecké konference
Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů

Konference se koná pod záštitou 
děkana Pedagogické fakulty UHK, doc. PhDr. MgA. Františka Vaníčka, Ph.D.
a děkana Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, 
prof. Ing. Vladimíra Jurči, CSc.


Konference je odborně zaměřena na problematiku vysokoškolské přípravy učitelů technických předmětů, na aktuální otázky pedagogického procesu na vysokých školách s technickým zaměřením a odborný technický výzkum, související s výukovým procesem. 

Odborní garanti konference:
prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. 
prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc. 

motto konference: 
Kdo myslí na budoucnost, studuje techniku 





Organizační výbor konference:
Magda Kotková
Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D.
René Drtina

e-mail: mvvtp@hotmail.cz

telefon: +420 49 333 11 34

Kontaktní adresa: 
Katedra technických předmětů 
Magda Kotková
Pedagogická fakulta
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
Česká republika

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Podřízené stránky (2): English version sborníky/proceedings
Comments